rapid_typing_tutor

Rapid Typing Tutor ฝึกพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ

Rapid Typing Tutor ฝึกพิมพ์ดีด อีกโปรแกรมที่แจกฟรี ฝึกพิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งหลาย ... Continue Reading →
TypeFaster-typing-tutor

TypeFaster Typing Tutor โปรแกรม หัดพิมพ์ดีด สำหรับผู้ที่สนใจ

TypeFaster Typing Tutor โปรแกรม หัดพิมพ์ดีด สำหรับผู้ที่สนใจ เสริมทักษะทางด้าน ... Continue Reading →
BBC-Typing-Tutor

BCC Typing Tutor (โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ)

BCC Typing Tutor (โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ เวอร์ชั่นใหม่ครับ ใช้ได้กับ ... Continue Reading →
typing-fantasy

Typing Fantasy – เกมส์ฝึกพิมพ์ดีด

Typing Fantasy (เกมส์ฝึกพิมพ์ดีด ช่วยเสริมสร้างทักษะ การพิมพ์ให้กับคุณ หรือ ... Continue Reading →
Page 1 of 11