Dictionary (Thailand) 5.0 การแปลศัพท์จากหน้าเว็บจะกลายเป็นเรื่องง่าย เพียงนำเมาส์ชี้ที่คำ ก็สามารถแปลได้ทันที ความสามารถของโปรแกรม Dictionary (Thailand) 5.0 1. แค่เอาเมาส์ชี้ที่ศัพท์ คำแปลก็พรั่งพรู *เราสามารถแปลศัพท์บนจอภาพ(screen) โดยการเอา เมาส์ชี้ที่ศัพท์แล้วกด Alt-S (screen dictionary) คำแปลจะค้างอยู่บนจอจนกว่าจะเลื่อน mouse * ขอให้ใช้ Alt-S เป็นหลักก่อนนะครับ เพราะถ้าใช้ automatic จออาจกระพริบได้(เกิดจากโปรแกรมอ่านตัวอักษรบนจอทุกๆ 2 วินาที) ถ้าใช้ Alt-S จะอ่านเฉพาะศัพท์ที่ต้องการคำแปล 2. ค้นหาศัพท์และคำแปล ใช้ฐานข้อมูลดิกชันนารีจาก NECTEC Lexitron *เราสามารถเปิด dictionary โดยกด Alt-D (dictionary) ถ้าไม่เจอคำแปลจะมีการแนะนำศัพท์ให้กด(click)ศัพท์ที่แนะนำเพื่อเปิดคำแปล

Read More